Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble publisert 31. mai 2023.

 

Lyst på lunsj er et heleid merkenavn fra Kreativ Catering Tommy Østhagen AS.

Kreativ Catering Tommy Østhagen AS (heretter omtalt som Kreativ Catering) er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av tjenestene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Kreativ Catering.

 

Hvem er vi? 

Kreativ Catering er totalleverandør innen firmalunsj, catering og selskapslokaler i Oslo. Vårt produksjons- og kontorbygg finner du i Oslo. Vår adresse er Olaf Helsets vei 5a – Inngang D, 0694 Oslo.

Har du spørsmål, ta kontakt på vår epost: eat@kreativcatering.no.

 

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, Kreativ Catering sine markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Kreativ Catering.

 

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direktesalg, direkte markedsføring og kundeservice. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere og personer som søker jobb eller arbeider i selskapet vårt.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Gi deg mer personlig service
 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og spesielle tilbud. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.
 • Sende deg informasjon om en leveranse som du har bestilt/ kjøpt fra oss.
 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Gi deg informasjon om et arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på Kreativ Catering sine websider (for eksempel for å svare på et spørsmål eller få utdypende informasjon ifm. en bestilling du har gjort).
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler).
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende.
 • Varsle deg om avbrudd, endringer eller forsinkelser i leveransene/ tjenestene våre (forhindret fra å levere/ forsinket/ tilgang på råvarer).
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.
 • Behandle en jobbsøknad.

 

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke 

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

 

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse 

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Kreativ Catering og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

 

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Hvis du søker på en jobb hos Kreativ Catering, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

 

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger? 

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

 

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Kreativ Catering har om deg.
 • Rett til å be Kreativ Catering korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Kreativ Catering å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Har du for eksempel samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon og ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke lenken nederst i e-posten til å administrere abonnementene eller melde deg helt av. Merk at du fortsatt kan motta informasjon knyttet til en leveranse og administrativ kommunikasjon, som ordrebekreftelser.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til eat@kreativcatering.no.

 

Bruken av informasjonskapsler og nettvarder

Vi bruker informasjonskapsler og nettvarder til å samle inn informasjon mens du navigerer på selskapets websider (websidens navigasjonsinformasjon). Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt for brukere, samt til å gi eierne av siden forretnings- og markedsføringsinformasjon.

Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov og hjelper oss å måle og målrette annonserings- og markedsføringsaktiviteter. Hvis informasjonskapsler og nettvarder brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig.

 

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

 

Hvis lovpålagt: 

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Kreativ Catering forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

 

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte eat@kreativcatering.no.

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:


Datatilsynet
www.datatilsynet.no